Зупинимо булінг разом. Проєкт “Стоп булінг!”

ПРОЄКТ «СТОП,  БУЛІНГ»

Шляхи реалізації проєкту

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
 Діагностичний етап
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах 2020 Психолог школи

.

2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості  класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу Впродовж року Класні керівники,

практичний психолог школи

.

 Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції Батьки здобувачів освіти Вересень

2020

Директор школи

.

2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Методична кухня класних керівників 2020 Заступник директора з НВР
3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогічний колектив 2020 Психолог
4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 9 2020-2021 Психолог школи
5 Контроль стану попередження випадків  булінгу Нарада при директорі Впродовж року Директор школи
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогічний колектив Впродовж року Психолог школи
7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив Впродовж року Заступник директора з НВР
 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 Впродовж року Класні керівники
2 Створення морально безпечного освітнього  простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-9 Впродовж року Класні керівники
3 Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 9 Впродовж року Учитель інформатики
4 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» 8-9 2020 Педагог-організатор
5 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів, на уроках історії 1-9 Впродовж року Класні керівники,учителі літератури, історії
6 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп,булінгу» 1-9 10-14 грудня Класні керівники учитель правознавства, практичний психолог школи
10 Листівки, колажі, бюлетені антибулінгового спрямування 5 – 9 Впродовж року Педагог-організатор
 Психологічний супровід
1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-9 2020 Психолог школи
2 Спостереження під час освітнього процесу, позаурочний час 1-9 Впродовж року Психолог школи

.

3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-9 Впродовж року Психолог школи
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-9 Впродовж року Психолог школи
Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-9 2020 Класні керівники
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-9 жовтень Психолог школи
4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки Впродовж року Заступник директора з НВР

 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

  1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
  2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
  3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .
  4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
  5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
  6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
  8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда – Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

 

Зупинимо булінг разом. Проєкт “Стоп булінг!”