ПРОТОКОЛ №3 засідання педагогічної ради

ПРОТОКОЛ №3

засідання педагогічної ради

Чолгинського ЗЗСО І-ІІ ступенів

 

28.10.2021 р.

Голова   Бурденюк О.О.

Секретар  Криворучко Н.Р.

Присутні:    14 членів педагогічної ради, 2 відсутні(з поважних причин)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи .

2.Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ

 1. Проблеми формування мотивації здобувачів освіти за сучасних умов.
 2. Про затвердження курсів підвищення кваліфікації педагогів закладу.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Директора школи  Бурденюк О.О., про  наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи . (Доповідь та презентація  додається)

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Заступнику директора з НВР Фульмес М.Д.:

1.1.  Надавати методичну допомогу учителям, які викладають в 5-х класах з  питання адаптації.                                                                    За потребою.

1.2. Провести  контрольні зрізи знань з математики та української мови  учнів 5-го класу  згідно з річним планом роботи.  (грудень,травень)

1.3.Організувати проведення  відкритих уроків, на яких самими педагогами відслідковується динаміка форм і методів навчання учнів упродовж начання  в 1- 5 -х класах.                                   ІІ семестр 2021-2022 н.р.

 

 1. Практичному психологу  Романюк Г.В.:

2.1.Постійно надавати допомогу п’ятикласникам в адаптації .  ( за потреби)

2.2.. Надати практичні рекомендації учителя – предметникам, батькам щодо адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня.

 

3.Керівнику МК учителів початкових класів Кусяк В.М.:

3.1.  Провести засідання МК, запросивши  учителів – предметників, які викладатимуть у 5-х класах, з метою вироблення єдиних підходів до здійснення навчально – виховного процесу.                       На весняних канікулах 2021-2022  н. р.

 

 1. Учителям початкових класів :

4.1.   Дотримуватись беззаперечного виконання  вимог навчальних програм до знань , умінь і навичок учнів на кінець навчального року.                                          Постійно.

4.2. Ознайомитись з  програмами з базових дисциплін 5-х класів з метою подолання розбіжностей у вимогах до рівня навчальних досягнень учнів 4-х і 5-х класів.       ІІ семестр20212022н.р.                              

4.3. Продовжувати роботу над формуванням  загальнонавчальних умінь і навичок, розвитком пам’яті,уваги,мисленняучнів.                                                               Впродовж року.

4.4.  Працювати над розвитком  мовлення учнів, підвищенням їхньої мовленнєвої культури, що відповідає найважливішим вимогам сучасного реформування школи .            Постійно.

4.5.  Вчити учнів спостерігати, щоб ці спостереження поєднувалися з аналізом, класифікацією, узагальненням, систематизацією і міркуванням.                                Постійно.

 

5.Учителям –предметникам:

5.1. З метою подолання неузгодженості в роботі педагогів 4-х класів і  вчителів- предметників  познайомитися з навчальними програмами для початкових класів та зберігати наступність методів навчання і виховання, застосовуваних учителями початкових класів.
січень і постійно.

 

5.2. З метою вивчення рівня засвоєння  знань учнів   4 класу та індивідуальних особливостей їх розвитку  відвідати ряд заходів у майбутніх п’ятикласників , уроки повторення і узагальнення програмового матеріалу, самостійні чи контрольні роботи з обов’язковим наступним аналізом їх результатів з учителем 4 класу.
                                                                                         Січень- травень 2022 р.

5.3. Під час освітнього процесу у 5 класі:
– створювати такі ситуації, які б дозволяли підлітку проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору ;  поряд з індивідуальними розвивати групові форми проведення занять, якісно змінюючи ступінь відповідальності кожного за загальний результат;  розвивати рефлексивні вміння учнів дивитись на себе «з боку», формувати навички самоконтролю та самооцінки.

5.4. Створити атмосферу доброзичливості, щирості, будувати стосунки зі школярами з урахуванням їх індивідуальності, готовності до навчальної діяльності.                      Постійно

6.Педагогу – організатору Лин В.М.,Савчак М.Р.
6.1.Залучати   учнів  5 класу  до участі у різноманітних позашкільних заходах , які сприятимуть розвитку позитивних емоцій, що допоможе знайти своє місце серед однолітків, підтримає впевненість у собі, у своїх силах.

Впродовж

 1. СЛУХАЛИ:

Фульмес М.Д. – заступника директора з навчально-виховної роботи, про формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ . (Доповідь та презентація  додається)

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Заступнику директора з НВР Фульмес М.Д.:

1.1. Активізувати співпрацю педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування в дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

1.2.Продовжити роботу над реалізацією проекту «Україна починається з тебе» (впродовж 2021-2022 н.р.)

 1. Педагогу організатору Лин В.М., Савчак М.Р., класним керівникам 1-4 класів:

2.1.Посилити національно-патріотичне виховання дітей, урізноманітнити його форми і методи, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації.

2.2.Забезпечувати використання сучасних форм учнівської діяльності, інноваційні підходи (проектну діяльність, благодійні акції, волонтерську та просвітницьку діяльність).

2.3.Налагодити роботу шкільного краєзнавчого міні-музею.

 1. СЛУХАЛИ:

Директора школи Бурденюк О.О. про формування мотивації учнів до навчання. (Доповідь та матеріали практичного заняття  додаються)

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Адміністрації закладу: вивчити й узагальнити стан формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів 1—9-х класів і заслухати на нараді в присутності директора.(до 01.12.2021)

 

 1. Розробити рекомендації щодо впровадження методів мотивації навчальної діяльності школярів.

 

 1. Керівникам МК: обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях МК .

 

 1. Учителям-предметникам: урахувати рекомендації щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних методів мотивації під час проведення навчальних занять.

 

 1. Питання про етапи впровадження цього рішення в практичну діяльність школи заслухати на педагогічній раді у січні.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Фульмес М.Д. – заступника директора з навчально-виховної роботи  про проходження курсів  підвищення кваліфікації  педпрацівників закладу

УХВАЛИЛИ:

Визнати курси підвищення кваліфікації педпрацівників закладу(список додається)

 

 

Голова педради                            Бурденюк О.О.

Секретар                                       Криворучко Н.Р.