ПРОТОКОЛ №1 засідання педагогічної ради

ПРОТОКОЛ №1

засідання педагогічної ради

Чолгинського ЗЗСО І-ІІ ступенів

 

31.08.2021 р.

Голова   Бурденюк О.О.

Секретар  Криворучко Н.Р.

Присутні:    14 членів педагогічної ради, 2 відсутні(з поважних причин)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Аналіз освітнього процесу закладу за 2020-2021 н. р. та завдання педагогічного колективу на 2021-2022 н. р.

Бурденюк О.О.. – директор школи

 • Про схвалення Положення про педагогічну раду закладу.
 • Про схвалення Положення про керівника методичної комісії закладу.
 • Про схвалення Положення про учнівське самоврядування закладу.
 • Про схвалення річного плану роботи Чолгинського ЗЗСО І-ІІ ступенів на  2021-2022н.р.                                   Бурденюк О.О. – директор школи

Фульмес М.Д. – заступник директора з НВР

 • Про схвалення плану роботи бібліотеки на 2021-2022н.р.

Криворучко Н.Р. – бібліотекар,

 • Про методичні рекомендації щодо викладання предметів та проведення першого уроку.

Фульмес М.Д.. – заступник директора з НВР

 • Про схвалення структури 2021-2022н.р. та режиму роботи школи, правил внутрішнього трудового розпорядку

Бурденюк О.О. – директор школи

 • Про схвалення освітньої програми школи, робочого навчального плану
 • Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
 • Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4класів, курсів за вибором, факультативних занять у 2021 -2022н.р
 • Про індивідуальне навчання  учня 9 класу Козака Юрія.
 • Про затвердження списків педпрацівників 2022 року атестації
 • Про затвердження курсів педпрацівників закладу

Фульмес М.Д. – заступник директора з НВР

 • Про тижневе навантаження вчителів школи на 2021-2022н.р
 • Про проходження планових медичних оглядів працівниками закладу.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Директора школи  Бурденюк О.О., яка підвела підсумки роботи педколективу за  2020-2021 н.р., конкретно зупинилась на вивченні освітньої діяльності педагогічних працівників навчального закладу та познайомила учителів з основними напрямками освітньої діяльності на 2021 – 2022 н.р.. (Доповідь додається)

 

УХВАЛИЛИ:

1.Роботу закладу  за  2020-2021 навчальний  рік вважати  задовільною.

2.Впродовж  року:

2.1. Вважати головним завданням педагогічного колективу в 2021/2022 навчальному році підвищення якості знань учнів, створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного учня в умовах впровадження оновлених Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, спрямувати зусилля педагогічного колективу на реалізацію концептуальних засад концепції «Нова українська школа».

2.2. Створити умови для поліпшення  якості надання освітніх послуг: індивідуалізація та диференціація навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти (компетентнісних підхід), якісної організації інклюзивного навчання.

2.3. Активізувати роботу з обдарованими учнями шляхом залучення їх до Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів тощо.

3.Адміністрації школи:                                                                                                3.1.Скласти алгоритм роботи та досконало вивчити систему оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти..(алгоритм роботи до 20.09.2021р.) 3.2.Впроваджувати модель шкільного моніторингу в освітній процес закладу з метою удосконалення внутрішнього моніторингу та  аналітичної діяльності                  3.3.Працювати над формуванням інформаційних компетентностей учнів та вчителів.                                                                                                                                 3.4. Активізувати роботу щодо виявлення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду з питань організації освітнього процесу, використання інноваційних педагогічних технологій.                                                        3.5. Спрямувати діяльність методичної служби школи на підвищення рівня фахової (професійної) компетентності педагогів та ефективності (результативності) педагогічної праці на диференційній основі.                                                            3.6. Здійснювати заходи щодо поліпшення соціального захисту освітян, їх матеріального та морального заохочення, забезпечувати  умови для праці та підвищення кваліфікації.

4.Педагогам школи:                                                                                              4.1Продовжити реалізацію Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах,.                                                                                                              4.2. Продовжувати формування в учнів потреб здорового способу  життя, створити безпечні умови  для перебування дітей і підлітків у школі, посилити профілактичну роботу в напрямку здоров’язберігаючого виховання.

4.3. Направити зусилля педагогічного колективу школи щодо покращення матеріально-технічної бази закладу.                                                                                          2. СЛУХАЛИ:

Бурденюк О.О. – директора  школи, яка ознайомила із Положення про педагогічну раду закладу .

УХВАЛИЛИ:

Схвалити Положення про педагогічну раду закладу

 1. СЛУХАЛИ:

Бурденюк О.О. – директора  школи, яка ознайомила із Положення про керівника методичної комісії закладу.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити Положення про керівника методичної комісії закладу.

 1. СЛУХАЛИ:

Лин В.М. – педагога-організатора, яка ознайомила із Положенням про учнівське самоврядування закладу

УХВАЛИЛИ:

Схвалити Положення про учнівське самоврядування закладу.

 1. СЛУХАЛИ:

Бурденюк О.О. – директора  школи, яка ознайомила із  планом роботи школи на 2021-2022 н.р. .

УХВАЛИЛИ:

Схвалити план роботи школи на 2021-2022 н.р.

 1. СЛУХАЛИ:

Криворучко Н. Р. – шкільного бібліотекаря, яка зачитала план роботи шкільної бібліотеки на 2021-2022 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити план роботи шкільної бібліотеки на 2021-2022 н.р.

 1. СЛУХАЛИ:

Фульмес М.Д. – заступника директора з навчально-виховної роботи , яка  ознайомила із методичними рекомендаціями щодо викладання предметів у 2021-2022 н.р.та науково-практичними рекомендаціями щодо проведення Першого уроку.

УХВАЛИЛИ:

Кожному педагогу досконало вивчити методичні рекомендації щодо викладання предметів та проведення Першого уроку

 1. СЛУХАЛИ:

Директора школи Бурденюк О.О. про  структуру 2021-2022 н.р. , режим роботи школи та правила внутрішнього трудового розпорядку.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити режим роботи школи , структуру навчального року, правила внутрішнього трудового розпорядку

 1. СЛУХАЛИ:

Директора школи Бурденюк О.О. про освітню  програму закладу та  робочий навчальний план  на 2021-2022 н.р. ,

УХВАЛИЛИ:

Схвалити  зміни до освітньої  програму закладу та  робочий навчальний план  на 2021-2022 н.р. ,

 1. СЛУХАЛИ:

Фульмес М.Д. –заступника директора з навчально-виховної роботи про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

УХВАЛИЛИ:

Навчальні екскурсії та навчальну практику провести впродовж року.

 1. СЛУХАЛИ:

Фульмес М.Д. –заступника директора з навчально-виховної роботи  про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4класів,  курсів за вибором, факультативних занять у 2021 -2022н.р

УХВАЛИЛИ:

1.Оцінювати здобувачів освіти 1-4 класів вербально. У 5-9 класах рівнево оцінювати тільки курси за вибором.

2.Вести облік проведення факультативів, індивідуальних та групових занять на сторінках класного журналу.

 1. СЛУХАЛИ:

Фульмес М.Д. –заступника директора з навчально-виховної роботи , яка  розповіла про педагогічний патронаж –  індивідуальне навчання  учня 9 класу Козака Юрія та ознайомила із робочим навчальним планом на 2021-2022 н.р.

УХВАЛИЛИ:

1.Схвалити індивідуальний навчальний план на 2021-2022н.р.

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фульмес М.Д. скласти розклад занять.

3.Класному керівнику 9 класу Клімович С.О. підготувати журнал та документи учня щодо індивідуального навчання.

13.СЛУХАЛИ:

Директора школи Бурденюк О.О. про  затвердження списків педпрацівників 2022 року атестації

УХВАЛИЛИ:

Схвалити списків педпрацівників 2022 року атестації

а саме :

 1. Криворучко Н.Р.– учитель географії, бібліотекар(чергова атестація)
 2. Фульмес М.Д. – учитель біології (позачергова атестація)
 3. Лин В.М.– учитель історії (позачергова атестація).
 4. Романюк Г.В. – практичний психолог (чергова атестація)
 5. СЛУХАЛИ:

Фульмес М.Д. –заступника директора з навчально-виховної роботи  про проходження курсів  підвищення кваліфікації  педпрацівників закладу

УХВАЛИЛИ:

Визнати курси підвищення кваліфікації педпрацівників закладу(список додається)

 1. СЛУХАЛИ:

Директора школи Бурденюк О.О. про тижневе навантаження вчителів школи на 2021-2022 н. р.

УХВАЛИЛИ:

Тижневе педагогічне навантаження педагогічних працівників Чолгинського ЗЗСО   І-ІІ ступенів  на  2021/2022   навчальний рік затвердити (додається).

 1. СЛУХАЛИ:

Директора школи Бурденюк О.О. про    проходження планових медичних оглядів працівниками закладу.

УХВАЛИЛИ:

1.Плановий медичний огляд працівникам школи пройти до листопада 2021р.

 

 

Голова педради                            Бурденюк О.О.

Секретар                                       Криворучко Н.Р.