Про організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки у 2021-2022н. р.

Чолгинський заклад   загальної середньої освіти І – ІІ ступенів

Новояворівської міської  ради

 

НАКАЗ

 

01.09.2021                       с.Чолгині               № 53-г

 

  Про організацію роботи

з охорони праці і техніки безпеки

у 2021-2022н. р.

З метою повної реалізації Конституційних прав усіх учасників навчально-виховного процесу з охорони їх здоров’я і життя, дотримання під час навчання, в позакласній та позашкільній роботі вчителями, учнями, обслуговуючим персоналом безпеки та гігієни праці.

НАКАЗУЮ:

 1. Учителям та обслуговуючому персоналу детально ознайомитися з Положенням про охорону праці та порядок розслідування нещасних випадків  в освітньому закладі.  До 05. 09.2021р.
 2. Адміністрації школи:
  • Забезпечити виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів освіти з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду, своєчасне виконання колективного договору, угоди з охорони праці, пропозиції профспілкового комітету, придбати до школи необхідну документацію,   інформаційно – інструктивний матеріал.

Впродовж  навчального року.

 • Організувати на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі кожного семестру заслуховування звітів вчителів трудового навчання   Юраса І. І , фізичного виховання Щигеля Я.М., класних керівників, вчителів початкових класів  про створення безпечних умов праці під час освітнього процесу.
 • Щоквартально проводити аналіз виконання Угоди з охорони праці.
 1. Забезпечити навчання відповідальних вчителів за охорону праці, техніку безпеки в школі на короткочасних курсах (  Лин В.М., Щигель  Я. М., Фульмес М. Д., Юрас І. І.,  Запотічна  М.М.). Провести чергову переатестацію працюючих операторів з питань безпеки праці на   газифікованих котлах.
 2. Адміністрації школи спільно з профспілковим комітетом переглянути і затвердити (за потреби) інструкції з охорони праці та техніки безпеки для навчальних кабінетів, спортзалу. Перевірити відповідність вимогам техніки безпеки і охорони праці , придатних до експлуатації надвірних спортивних споруд, спортінвентаря, спортзалу, обладнання  .
 3. На уроках трудового навчання, хімії, фізики, фізичної культури проводити інструктажі з техніки безпеки вчителями Фульмес  М. Д., Щигелем  Я. М., Юрасом І. І., Гула В.Є.,вчителями початкових класів з відповідною реєстрацією у журналі.
 4. Організувати періодичне проведення медоглядів вчителів, обслуговуючого персоналу. Не допускати до роботи педпрацівників, обслуговуючий персонал до виконання посадових обов’язків  без відповідного медичного обстеження(після карантину).
 5. Перед проведенням уроків з використаням електрообладнання та перед початком кожного практичного заняття, лабораторної роботи, хімічного та фізичного експерименту, участі учнів у сільськогосподарських роботах, екскурсіях на природу, виробництво і туристичних   походах учителям початкових класів, вчителям-предметникам,  класним керівникам обов’язково проводити інструктажі з дотримання учнями вимог техніки безпеки і охорони праці.
 6. Відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці, проведення навчальних занять, позакласних та позашкільних заходів покласти на заступника директора з НВР Фульмес М.Д.
 7. Заступнику директора з НВР Фульмес М.Д.:

8.1.Провести бесіду з кожним педагогом щодо  посадових інструкцій з охорони праці під особистий підпис. До 05.09.2021р.

 1. Відповідальним за дотриманням правил з техніки безпеки під час експлуатації у школі електроприладів  призначити  завгоспа школи Кусяка Д.П..
 2. Завгоспу школи Кусяку Д.П:
  • Здійснювати постійний контроль за справністю електромережі, вимірювальних приладів, системи безпеки і захисту спільно з операторами котельні.
  • Проводити з обслуговуючим персоналом,  операторами котельні первинний, повторний, позачерговий  інструктажі ( за потреби) на робочому місці, перевірку знань з тестами охорони праці та техніки безпеки. В обов’язковому порядку письмово оформити допуск до роботи операторів  газифікованих котлів.
  • Забезпечити експлуатацію та догляд будівельних споруд на території школи відповідно довимог правил і норм з охорони праці та техніки безпеки , санітарії. Своєчасно організувати їх капітальний і поточний ремонт.
  • Забезпечити приміщення школи засобами пожежогасіння дотримання їх у належному стані.
  • Дотримуватись правильного використання встановлених технологічних  вимог при складанні та збереженні матеріальних цінностей , вантажно-розвантажувальних робіт.
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор:                                           О.Бурденюк

 

З наказом ознайомлені:

_______  _______     М. Фульмес

_______    _______ Д.П.Кусяк