Про організацію підготовки та проведення серпневої педагогічної ради

Чолгинський заклад   загальної середньої освіти І – ІІ ступенів

Новояворівської міської  ради

 

НАКАЗ

 

20.08.2021                       с.Чолгині               № 44-г

 

Про організацію підготовки та проведення серпневої педагогічної ради

 

Відповідно до плану роботи, з метою якісної підготовки до 2021-2022 навчального року, здійснення всебічного аналізу підсумків розвитку освіти у закладі у 2020-2021 навчальному році, визначення завдань, спрямованих на реалізацію додаткових заходів щодо підвищення якості освіти та пріоритети розвитку у 2021-2022 навчальному році, організованого проведення педагогічної ради

 

НАКАЗУЮ:

 1. Провести 31 серпня 2021 року засідання педагогічної ради  з порядком денним:
 • Аналізосвітнього процесу закладу за 2020-2021 н. р. та завданняпедагогічногоколективу на 2021-2022 н. р.

Бурденюк О.О.. – директор школи

 • Про схваленняПоложення про педагогічну раду закладу.
 • Про схваленняПоложення про керівника методичної комісії закладу.
 • Про схваленняПоложення про учнівське самоврядування закладу.
 • Про схвалення річного плану роботи Чолгинського ЗЗСО І-ІІ ступенів на  2021-2022н.р.Бурденюк О.О. – директор школи

Фульмес М.Д. – заступник директора з НВР

 • Про схвалення плану роботибібліотеки на 2021-2022н.р.

Криворучко Н.Р. – бібліотекар,

 • Про методичні рекомендації щодо викладання предметів та проведення першого уроку.

Фульмес М.Д.. – заступник директора з НВР

 • Про схваленняструктури 2021-2022н.р. та режиму роботишколи, правил внутрішнього трудового розпорядку

Бурденюк О.О. – директор школи

 • Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
 • Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4класів, курсів за вибором, факультативних занять у 2021 -2022н.р
 • Про внесення змін до освітньої програми школи – схвалення робочого навчального плану
 • Про індивідуальне навчання  учня 9 класу Козака Юрія.
 • Про затвердження списків педпрацівників 2021 року атестації
 • Про затвердження курсів педпрацівників закладу

Фульмес М.Д. – заступник директора з НВР

 • Про тижневе навантаження вчителів школи на 2021-2022н.р
 • Про проходження планових медичних оглядів працівниками закладу.
 • Різне Бурденюк О.О.. – директор школи
 1. Створитиробочугрупущодопідготовкиматеріалів до педагогічної ради у складі:

Голова –Бурденюк О.О, директор школи

Члени групи – Фульмес М.Д.,заступник директора з НВР;

Лин В.М., педагог-організатор,голова ПК;

Криворучко Н.Р., бібліотекар;

Шевчик О.Р.-голова методичноїкомісіїкласнихкерівників.

2.1.Робочійгрупізакінчити роботу над Положеннями  про педагогічну раду закладу, про керівника методичної комісії закладу, про учнівське самоврядування закладу та винести їх на схвалення педагогічною радою.

 1. Фульмес М.Д. розробити:

3.1. До 23.08.2021 р. Відповіднупам`ятку для членівробочоїгрупи з підготовкиматеріалів до педради;

3.2. До 29.08. 2021 р. проект рішення з питаньпедради.

 1. Членам робочоїгрупи:

4.1.До28.08.2021 р. на основірозробленоїпам’яткипідготуватиматеріали за відповіднимипитаннями;

4.2.Матеріали до педрадиздатиголовіробочоїгрупи30.08.2021р.

 

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР  Фульмес М.Д..

 

Директор                                                                     О.Бурденюк

 

З наказом ознайомлені:

____    _________  М.Фульмес_

_____   _________   Н.Криворучко

_____   _______В.Лин

_______  _______ О.Шевчик