Про організацію методичної роботи у закладі у 2021/2022 н.р.

Чолгинський заклад   загальної середньої освіти І – ІІ ступенів

Новояворівської міської  ради

НАКАЗ

08.09.2021 с.Чолгині                    № 30

Про організацію методичної роботи у закладі у  2021/2022 н. р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року №1119, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018/2019 навчальному році, підвищення рівня навчально–виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, вивчення та аналізу методичних рекомендацій, нормативних документів, рівня навченості учнів.

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Корпош Т.Ю.

1.1. Продовжити роботу над  науково – методичною проблемою «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»»(третій етап)

1.2. З  метою  підвищення  теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників   спрямувати  методичну  роботу  на  вирішення  таких  завдань:

 • створення  максимально  сприятливих  умов  для  розвитку  і  саморозвитку  вчителів ;
 • пошуки  більш  досконалих  шляхів  навчання  та  виховання,  розвиток  ініціативи  та  творчості  вчителів  на  основі  впровадження ППД, новаторських  ідей;
 • створення  максимально  сприятливих  умов  для  інтелектуального,  духовного,  морально – етичного  розвитку  учнів;  надання учням  можливості  реалізувати  власні  творчі  здібності.

1.3.  У рамках роботи над методичною темою у навчальному закладі організувати роботу  методичних комісій:

 • учителів початкових класів (керівник Кусяк В.М.);
 • гуманітарно-естетичного циклу (керівник Шевчик О.Р.);
 • природничо – математичного циклу (керівник Запотічна М.М.);
 • класних керівників (керівник  Рось Л.В.);

1.4. Продовжити впровадження  сучасних технологій, моделей форм і методів  методичної роботи.

1.5.Забезпечити методичний і психологічний супровід впровадження в навчальний процес стандартів  НУШ.

1.6.Сприяти  якісному підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників, їх безперервному самовдосконаленню, розвитку професійної компетентності та педагогічної культури, відповідно до сучасних вимог та заохочувати вчителів до участі у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

1.7.Забезпечити активну участь педагогічних працівників у  районних, обласних та Всеукраїнських  заходах з метою удосконалення професійної майстерності.

1.8. Організувати   самоосвітню   діяльність   педагогічних  працівників  у міжкурсовий період.

Впродовж  року

2.Затвердити склад шкільних методичних комісій (додаток 1).

3.Керівникам ШМК:

3.1. Активізувати роботу шкільних методичних комісій

Впродовж  року

3.2. Спланувати роботу шкільних методичних комісій на 2021-2022 навчальний рік та подати плани роботи на затвердження директору закладу  до 10вересня 2021р.

4.Провести  атестацію  педпрацівників  згідно графіку

4.1. Погодити  графік  проходження  курсової  перепідготовки;

4.2. Провести  творчі  звіти  вчителів.

5.Вчителям-предметникам:

5.1.  Впроваджувати в освітній процес інноваційні методи

навчання, компетентнісний та особистісно орієнтований підходи.

5.2. Працювати над дієвою організацією самоосвіти, підвищенням  професійної майстерності.

5.3. Скласти календарні плани у відповідності до навчальних програм, структури навчального року та режиму роботи школи, а також річного плану    роботи школи .

5.4.   Подати календарні плани на погодження заступнику директора  з   навчально-виховної роботи  Фульмес М.Д.:

 • на І семестр – до 5 вересня 2021 року,
 • на II семестр – до  10січня 2022 року.

6.Призначити вчителів-наставників для молодих учителів закладу, а саме:

 • для учителя хімії   Романюк Г.В. – учитель біології Фульмес М.Д.
 • для асистента учителя  – вчителя початкових класів Рось Л.В.

7. Заходи проведені у школі розміщувати та популяризувати на шкільному сайті.

8.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Фульмес М.Д.

 

Директор                                                 О.Бурденюк

З наказом ознайомлені:         _____  ________В.Лин _______  ______ _М.М.Запотічна      __________Л.В.Рось   ____________        Л.С. Рубай __________В.М.Кусяк______________ М.М.Гібій       ______ ______  С.О.Клімович___________ Я.М.Щигель___________О.Р.Шевчик   __________     Н.Р.Криворучко _______ ______ М.Фульмес

______  ______ Г.В. Романюк                                      _______  _______ В.І.Рось

______  ______ І.М.Дільна                                           ______   _____ І.І.Юрас

______   _____  М.Р.Савчак

 

Додаток 1 до наказу від 08.092021 №30

1.Склад методичної комісії учителів початкових класів

 1. Гібій М.М.
 2. Рось Л.В.
 3. Рось В.І.
 4. Рубай Л.С.
 5. Кусяк В.М.

2.Склад методичної комісії учителів гуманітарно-естетичного циклу

 1. Бурденюк О.О.
 2. Шевчик О.Р.
 3. Дільна І.М.
 4. Клімович С.О.
 5. Лин В.М.
 6. Рубай Л.С.
 7. Юрас І.І.
 8. Савчак М.Р.

3.Склад методичної комісії учителів природничо – математичного циклу

 1. Фульмес М.Д.
 2. Запотічна М.М.
 3. Романюк Г.В.
 4. Криворучко Н.Р.
 5. Щигель Я.М.

4.Склад методичної комісії класних керівників

 1. Гібій М.М.
 2. Рось Л.В.
 3. Рубай Л.С.
 4. Кусяк В.М.
 5. Криворучко Н.Р.
 6. Шевчик О.Р.
 7. Запотічна М.М.
 8. Лин В.М.
 9. Клімович С.О.