Правила прийому до навчального закладу

Відповідно до статті 9  Закону України  «Про повну загальну середню освіту» забезпечується рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Для прийому до школи  батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

– заява на ім’я директора школи;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– медична картка встановленого зразка.

– документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 -го класу).

 Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Зарахування учнів до 1 класу проводиться згідно наказу МОН України № 367 від 16.04.2018 року . Заяви батьки подають до 31 травня.

Наказ МОН України № 367 від 16.04.2018 року

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності підтвердження про прийом до іншого навчального закладу.

Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

У навчальному закладі створюються умови для інклюзивного навчання.

Для учнів,  які  потребують самостійного, прискореного опанування змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту, може бути організована екстернат на форма здобуття загальної середньої освіти ( згідно наказу наказу МОН України від 13.03.2017  № 369) Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти.