Про проведення моніторингу навчальних досягнень здобувачів закладу у 2021-2022 н.р.

Чолгинський заклад   загальної середньої освіти І – ІІ ступенів

Новояворівської міської  ради

НАКАЗ

02.09.2021 с.Чолгині                    № 26

Про проведення моніторингу

навчальних досягнень здобувачів закладу

у 2021-2022 навчальному році

 

Згідно плану роботи школи, з метою перевірки знань з навчальних предметів , відстеження динаміки навченості  та об’єктивності пропорцій між рівнями навченості та аналізу залишкових знань

 

НАКАЗУЮ:                                                                                                            1.Провести у вересні, грудні, травні 2021-2022 навчального року  моніторинг навчальних досягнень учнів у 3-9 класах  з таких предметів:

української мови

математики

  1. Призначити відповідальною за проведення та методичний супровід моніторингу якості знань учнів закладу заступника директора з НВР Фульмес М.Д.
  2. Заступнику директора з НВР  Фульмес М.Д. :

3.1. Організувати проведення вищезазначених моніторингових відстежень відповідно до чинної нормативно-правової бази

3.2. Забезпечити  доведення до учителів – предметників  інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу до 10 .09.2021 р.

3.3. Забезпечити підготовку  завдань даних предметів

3.4. Забезпечити збір та узагальнення звітів про підсумки проведення моніторингових відстежень  рівня навчальних досягнень учнів з зазначених предметів у дводенний термін після проведення контрольних робіт .

3.5. Провести аналіз результатів моніторингових досліджень та його обговорення      на нарадах при директорі,  з метою визначення рівня навчання учнів                               червень,  2022 р.

3.6. Спрямувати роботу шкільних  методичних комісій на  розробку моделей  відслідкування якості  освіти, корекційних програм    з метою  ефективного управлінського супроводу моніторингових досліджень

Впродовжроку.                                                        

  1. Учителям-предметникам  Рубай Л.С.,Кусяк В.М,Дільній І.М., Шевчик О.Р., Запотічній М.М.:

4.1. Забезпечити проведення моніторингу якості знань учнів  названих класів у визначені дати.

4.2. Забезпечити дотримання відведеного часу на проведення контрольних робіт

4.3.Здійснити оцінювання  контрольних робіт з відслідковуванням  рівня навчальних досягнень учнів  відповідно до діючих «Критеріїв оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»,

4.4. На основі отриманих результатів та аналітичних даних щодо моніторингу якості знань учнів школи визначити напрямки  корекційної  роботи.                                впродовж року

4.5. Підготувати узагальнюючі довідки про рівень навчальних досягнень учнів з предметів.червень 2022

  1. Виконання наказу покласти   на  заступника директора з НВР  Фульмес М.Д..
  2. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

 

Директор :                                  О.Бурденюк

 

З наказом ознайомлені: _____________М.Фульмес    ________І.Дільна

__________Л.Рубай  __________О.Шевчик  ________М.Запотічна